Romme Fredag

Ikväll startar Inline på Romme. Spåret längst ut på vingen gör att vi ligger lågt idag.