Resultat romme

Häxan fick fjärde invändigt men slår ihop varvet kvar och galopperar.