Solvalla Onsdag

Ikväll startar Pecorino på Solvalla. Han har tränat bra men det är tufft emot och läget är trist så vi ligger lågt.