Solvalla onsdag

Ikväll startar Trader på Solvalla från spår två bakom bilen. Vi vill helst undvika dödens som han fick senast, men med ett rygglopp borde han kunna få en framskjuten placering.

Zofin var vi tvungen att stryka på grund av förkylning.