Solvalla Onsdag

Idag startar Canzone på Solvalla. Han tränar fint men har spår långt ut på vingen så viss vingelrisk finns.