Solvalla måndag

Idag startar Pecorino på Solvallas lunchtrav från spår fem bakom bilen. Han gick bra senast och med rätt lopp kan han ta en framskjuten placering.

Tuxedo startar från spår ett bakom bilen. Det var ett litet tag sedan han startade, men har tränat på bra och är startsnabb så han borde få en fin resa.

Upaet har fått ett litet träningsuppehåll och är nu nedstruken till spår nio bakom bilen. Det krävs tempo från det här läget, men han har tränat fint inför detta.