Romme fredag

Ikväll startar Inline på Romme i ett lopp över 1140 meter från spår sex bakom bilen. Han är kvick ut så får han en bra position kan han ta en framskjuten placering.

Trader startar över lång distans från spår tre på 20 meters tillägg. Tanken är att han ska få ett lopp i ryggar och köras till slut.