Resultat Romme

Inline blev hängandes i tredjespår hela loppet och slutade oplacerad.

Trader chansades invändigt, men när luckan kom saknades det rätta trycket och han slutade oplacerad.