Resultat fredag

Saucepan blev lite för ivrig från start och galopperade,gick sedan bra i skymundan och fick med sig en sjätteplacering hem.