Örebro Torsdag

Idag startar Saucepan på Örebrotravet. Han skötte kvalet fint efter långt uppehåll men är fortfarande orutinerad i tävlingssammanhang och är med för att lära.