Lindesberg lördag

Gaia startar på Lindesberg från spår två bakom bilen över kort distans. Hon visade senast att formen är bra och med rätt lopp borde hon kunna få en framskjuten placering.

Tunder startar från spår ett bakom bilen över kort distans och har suttit fast med sparade krafter på slutet, så med lucka den här gången kan han bli farlig.

Staro startar från spår tre på 20 meters tillägg och återkommer efter ett litet träningsuppehåll. Formen är svårbedömd, men han brukar gå bra efter vila.