Färjestad måndag

Ikväll startar Pecorino på Färjestad och är nu nedstruken till spår två bakom bilen. Han har inte startat på ett tag så formen är svårbedömd, men han har tränat på bra här hemma. Barfota fram.

Trader startar från spår sju bakom bilen över lång distans. Han gör årsdebut och borde behöva loppet, så han får smyga med och köra till slut. Barfota fram.