Bollnäs torsdag

Ikväll startar Make it Split på Bollnäs från spår fem i volten på 20 meters tillägg. Hon gick bra senast, men det är ett svårt utgångsläge och det viktigaste är att hon sköter sig.

Tuxedo startar från spår tio bakom bilen över kort distans. Han har gått bra på slutet och med rätt ryggar kan han ta en framskjuten placering.