Bergsåker torsdag

Idag startar Pecorino på Bergsåkers lunchtrav från spår fem bakom bilen över lång distans. Han är medel från start, så kommer han bara ner i en fin position och får rätt resa kan han ta en fin placering.

Tuxedo startar från spår åtta över kort distans. Han är snabb bakom bilen, men det blir svårt från det här läget.