8/4

0d178052-3982-4e88-9387-bb63e7184b70

På torsdag startar Gaia på Örebro från spår två bakom bilen.