4/9

f285504c-8a35-42b3-9451-e4563beb1ccf 79cb91bc-2324-4e97-ab0f-3e2fc04d4932

På torsdag startar Gaia på Gävle från spår två bakom bilen över kort distans.